تبلیغات
وبلاگ علمی - آموزشی معماری - معماری الگوریتمیك
وبلاگ علمی - آموزشی معماری
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :محمد حسین رازیگر
نظرسنجی
شما دانشجو و یا فارغ التحصیل کدام یک از مراکز آموزشی زیر هستید؟(بیشترین نظرات تا این لحظه برای دانشگاه آزاد میباشد) 

معماری الگوریتمیک ، معماری


معماری چهارراه دانشهاست. از آنجا كه شامل طراحی می‌شود، در جستجوی خلاقیت است و از آنجا كه برای ساخته شدن نیاز به فناوری دارد مرتبط با دانش و در جستجوی نوآوری‌های علمی. گاهی جستجوی خلاقیت زیباشناسانه، آن را به سمت تولید هر چه بیشتر زیبایی سوق داده و از تكنولوژی به نفع آن سود برده است و گاهی خود تكنولوژی را به عامل زیبایی تبدیل كرده و در گسترش سمبلیك آن كوشیده است.

معماری الگوریتمیك نیز از زمان پیدایی تا كنون در هر دو زمینه خلاقیت‌های فرمی – فضایی و نوآوری‌های تكنولوژیكی فعالیت كرده است: اصول و ویژگی‌هایی همچون استفاده از سطوح نرم و سیال، ریز شدن این سطوح به قطعات متشابه ولی غیر همسان، تغییرات تدریجی فرم‌ها و قطعات، انطباق‌پذیری و پاسخگو بودن معماری و اجزا آن به شرایط درونی و بیرونی پروژه و نظایر اینها، شعارهای اصلی رفتارهای فرمی – فضایی  معماری الگوریتمیک است حال آنكه تمایل به استفاده از تكنولوژی‌های پیشرفته طراحی و ساخت، حوزه‌های جدیدی از نوآوری‌ را فراهم آورده است. تمرکز بر این حوزه‌های جدید، منطق تكنولوژی را از حد امكاناتی برای ساخت فراتر برده، به زیرساخت‌های اساسی معماری هدایت می‌كند و ارزش‌ها و كیفیت‌های نقد و طراحی را فراهم می‌نماید.

شاید این اندازه‌ گرایش به فناوری در معماری الگوریتمیك از نقد آن به دوران معماری پست مدرن و جریان‌های هم عصر آن شكل گرفته باشد. معماری پست مدرنیزم، دیكانستراكشن ، فولدینگ و .. با گرایش بسیار به سمت محتوای تئوریك و مفهوم (concept) در معماری، به شدت رسالت و نقش معمار را به عنوان شاعر فضاها تعریف نمودند. معمار كه اندیشمندی در جهان هستی بود، از مجرای مطالعات فلسفی، تاریخی به ارائه كانسپت‌های مفهومی می‌پرداخت و اثر معماری را همچون محتوایی هنری – اجتماعی و ورای یك مجموعه از فضاها جهت زیستن، به جهانیان ارائه می‌كرد. شاید فقط معماران های تك واكوتک و جریان معماری پایدار بودند كه ویژگی‌های رفتار فیزیكی ساختمان و مواد و انرژی آن را هم‌تراز كیفیت‌های مفهومی – زیباشناختی ساختمان جلوه دادند و از این منظر نیز به ستایش تكنولوژی در آثار خود پرداختند. این جریان با ارائه بحث‌های نظری متعدد در خصوص پایداری ساختمان و اهمیت كیفیت‌های فیزیكی و رفتاری آن، گفتمانی را در معماری مطرح كرد كه به كم‌رنگ‌تر شدن گفتمان تئوریك- مفهوم‌گرای معماری منجر شده و ارزش‌های جدیدی را در فضای طراحی و نقد معماری جایگزین می‌كند.


 

معماری الگوریتم ، معماری و تکنولوژِیمعماری الگوریتمیك كه با امكانات متعدد طراحی و ساخت دیجیتال در عرصه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شروع به طرح گفتمان جدیدی در معماری نمود از این خلاء موجود در فضای تئوریك معماری سود جسته است و ضمن ارائه روش‌های نوین در طراحی و ساخت معماری، به پر كردن این خلاء تئوریك نیز می‌پردازد. اینجاست كه نرم افزارهای طراحی پارامتریك ، روش‌های ساخت دیجیتال، ابزارهای نوین طراحی و بهینه سازی، ماشین‌های مدلسازی و ساخت و امكانات فزاینده‌ عرصه‌ معماری دیجیتال نه تنها به ارائه روش‌های جدیدی در طراحی معماری پرداخته‌اند، بلكه عرصه‌های تئوریك و مفهومی معماری، عرصه‌های نقد معماری و كیفیت‌های زیباشناختی آن را نیز تعریف می‌نمایند. به همین علت نیز جستجوی نوآوری در معماری در تعریف جدیدی از تعاملات این فضا شكل می‌گیرد. زمانیكه عرصه‌های پست مدرنیستی و زیباشناختی قرن بیستمی دیگر تنها مسیرهای تولید نوآوری معماری نیستند، معماری الگوریتمیك از امكانات و ابزارهای خود برای تولید خلاقیت جدید و متناسب با زمان و مكان خود بهره می‌برد. اما این عرصه‌های نوین خلاقیت چه هستند؟

پایگاه جامعی به نام الگوریتم

الگوریتم مجموعه مشخصی از دستوران واضح و تعریف شده در یك سلسله مراتب مشخص است كه می‌تواند انجام یك كار را در این دستورات برنامه‌ریزی كند. به علت این خاصیت عام، الگوریتم‌ها به زبان پایه‌ای فعالیت‌ها و پروسه‌های علمی تبدیل شده‌اند. دانشمندان و پژوهشگران عرصه‌های مختلف دانش، به تبدیل دانش و فرآیندهای علمی خود به زبان الگوریتم‌ها می‌پردازند و از قدرت و توان پردازش و حافظه كامپیوترها بهره می‌برند. یك بار تعریف صحیح و دقیق الگوریتم، امكان تكرار یك چرخه از فعالیت‌ها را در زمان كوتاه و با سرعت و دقت بالا فراهم می‌كند. دانش امروز دنیا و فرایند‌های مختلف علمی حاصل آن، امروزه از این زبان مشترك بهره می‌برند و تولیدات خود را به پایگاه مشتركی در جهان كامپیوتر و الگوریتم تزریق می‌كنند. از این رو این زبان مشترك امكان بسیار زیادی را در تبادل دانش در حوزه‌های مختلف علمی از جمله معماری فراهم كرده است. همزبانی باعث شده تا دانش روز دنیا از علوم ریاضی، هندسی، زیستی، ژنتیكی، و ... به رشته دیگری همچون معماری سرایت كرده و به تولیدات جدید منجر شود. این پیوند دانش‌ها كه در عصر امروز بسیار مورد توجه همگان قرار گرفته به تولید علم هیبریدی یا علم پیوند یافته می‌پردازد و كاربردهای جدید و تولیدات جدید را موجب می‌شود. از این رو Interdisciplinarity  یا حوزه‌های میان رشته‌ای و Multi-disciplinarity  یا حوزه‌های چند رشته‌ای و Transdisciplinarity یا عبور از مرزهای تعریف شده یك حوزه از دانش برای توسعه مفاهیم آن، واژگانی هستند كه در عرصه‌های نوین علمی مورد استقبال همگان قرار گرفته‌اند.

معماری معاصر، با فاصله گرفتن از فلسفه و اندیشه به مفهوم قرن بیستمی آن، به این گرایش‌های هیبریدی علاقه پیدا كرده و در حال تلفیق با حوزه‌های جدید علمی است. معماری نوین نه از مجرای زیباشناسی صرف تئوری، بلكه از راه گشایش درهای خود به سمت دانش در همه حوزه‌های ممكن آن و تلفیق و پیوند با آن به تولید گزینه‌ها و جریان‌های خلاق جدید می پردازد. همانطور كه این اتفاق در حوزه‌های دیگری نیز رخ داده‌اند، معماری گرایش زیادی به سمت علم داشته و ابزارها و روش‌های معماری الگوریتمیك نیز این گرایش را ممكن می‌سازند وهدایت می‌كنند. طراحی و تولید معماری كه از روش‌های نوین علمی بهره می‌برد می‌تواند فرایندهای پیچیده را در الگوریتم‌های طراحی ساده كند.

تولید هیبریدی معماری


 

معماری الگوریتمیک ، معماری هیبریدی


معماری الگوریتمیك عرصه‌های نوینی را برای تولید و تلفیق علم فراهم آورده است. هندسه به عنوان ریز ساخت شكل گیری معماری در حوزه‌های جدیدی همچون هندسه پیشرفته و هندسه الگوریتمیك مطالعه می‌شود. این دانش‌های جدید پتانسیل‌های متعددی را به دانش معاصر افزوده‌اند و حل مسائل پیچیده و دارای چند متغیر را ممكن ساخته‌اند. معماری با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای الگوریتمیك توان فزاینده و مولد این الگوریتم‌های هندسی را در تولید معماری استفاده كرده و هر روز با پژوهش در این زمینه‌ها به كیفیت‌های معماری می افزاید. ماشین‌ها و تجهیزات ساخت، متدولوژی وتكنیك‌های خاص خود را درتولید و ساخت قطعات ونمونه‌های مواد فراهم كرده‌اند و تزریق این نمونه‌ها به معماری و ساخت باعث شده تا عرصه‌های نوینی در پژوهش ساخت دیجیتال و فرایندهایی نظیر سفارشی سازی انبوه فراهم آیند. ریاضیات، هندسه، برنامه‌نویسی وعرصه‌های مختلف دانش كامپیوتر كه به صورت تلفیقی به معماری اضافه می‌شوند، زمینه‌های خلاقیت و نوآوری در تولید معماری هستند.

هر چند هندسه الگوریتمیك و كامپیوتر امكانات نوینی را برای پژوهش و طراحی فراهم آورده‌اند، عرصه‌های دیگری همچون علوم زیستی در حال تلفیق با معماری هستند. علوم زیستی به فاكتورهای مهمی در تبیین ملاك‌های ارزشیابی همه دانش‌ها بدل می‌شوند. مهندسی الگو گرفته از الگوهای زیستی Bio-Inspired Engineering و یا مهندسی‌های تلفیقی با زیست شناسی Bio-Engineering از نمونه این رشته‌ها هستند. هر چند رشته‌هایی نظیر معماری Bionic از الگوهای شكل طبیعت بهره بردند، Biomimetic و Bio-Technology از ساختارها، روش‌ها، الگوها، و فرایندهای زیستی درس می‌گیرند و سعی می‌كنند این آموخته‌ها را در طراحی فضای معماری و یا در شكل‌دهی به فرایندهای الگوریتمیك معماری استفاده نمایند. معماری سعی می‌كند تا ملاك‌های طبیعت را جایگزین ملاك‌های سنتی طراحی نماید.


 

معماری الگوریتمیک ، معماری هیبریدیمطالعه رفتاری انسان‌ها در جمعیت‌های زیاد، مطالعه رفتاری حشرات و موجودات در دسته‌های بزرگ، مطالعه نحوه لانه‌سازی و نظایر آن می‌تواند حوزه‌های مطالعه هوشی جمعی  Swarm Intelligenceرا فراهم كند. هوش جمعی و هوش حاكم بر رفتار تعداد زیادی از عناصر متحرك در فضای تبادلی و تعاملی، می‌تواند حوزه‌های جذابی برای مطالعه، طراحی و پژوهش‌های ناشی از آن را فراهم آورد به تولید معماری و شهرسازی الگوریتمیك كه در آن رفتار تعداد زیادی از عناصر ساده تعامل كننده (Agents) ، مطرح است بپردازد. اینگونه است كه مطالعه رفتار لانه سازی مورچه‌ها و موریانه‌ها و یا هندسه لانه زنبورها به مرجعی برای مطالعه و تولید پروژه‌های معماری تبدیل می‌شود.

خواص مواد (Material Properties) و نحوه رفتار مواد (Material Behaviour) در شرایط مختلف محیطی از دیگر عرصه‌هایی است كه برای معماران قابل اهمیت است و پژوهش‌های این عرصه، با فرآیندهای طراحی الگوریتمیك تلفیق می‌شود. جریان معماری از پایین به بالا Bottom-Up كه در جهت مخالف معماری گذشته كه به بالا به پایین Top-Down معروف است، قدم برمی دارد و سعی می‌كند تا بجای انجام یك طراحی و اعمال آن به متریال‌ها و سازه‌ها، رفتار سازه‌ها و مواد را شناسایی كرده و از تعامل و رفتار درونی آن‌ها استفاده نموده تا تولید پروژه كند. در چنین شرایطی فرآیندهایی نظیر Form-Finding بر یافتن فرم سازه‌ها و ساختمان‌ها تحت تاثیر رفتار درونی آنها در مقابل انرژی‌ها و نیروهای طبیعی تاكید كرده و جایگزین «طراحی فرم» می‌شوند.

رباتیك، خودسازماندهی، پارادایمهای متعدد برنامه‌نویسی، گرافیك كامپیوتری، مواد هوشمند، مواد با حافظه شكلی، نانوتكنولوژی، و فهرست تمام نشدنی دانش‌ها و حوزه‌های نوین پژوهشی همان اندازه كه از معماری دور به نظر می‌رسند به آن نزدیك هستند. معماری الگوریتمیك در جستجوی یافتن منطق، رفتار، فرایند، الگو و محتوای این دانشهاست تا از تلفیق آن با معماری به تولید ساختارهای جدید و پیچیده بپردازد ونوآوری را در به روزترین و پیشروترین حالت‌های آن جستجو كند. جریانی كه همه عرصه‌های دانش امروز را بر بسترهای كامپیوتری – الگوریتمیك كنار هم می‌آورد.


جمع بندی – آینده نگری

چرا معماری تا این اندازه سراغ پیچیدگی و دانش روز دنیا می‌رود تا با تلاش در مجراهای الگوریتمیك به آن پاسخ دهد؟ جریانات معماری جهان چه چیزی را جستجوی كنند؟ به نظر می‌رسد سوال‌های متعددی پیش ‌و‌روی معماران معاصر است. معماری هیچگاه یك جریان ثابت نبوده و همواره در حال رشد است. اما تحول امروزین آن تحت تاثیر اهمیت به رفتار فیزیكی ساختمان و همچنین توسعه و پیشرفت تكنولوژی در معماری ، طراحی و ساخت است. نگاه‌های علمی كه بر همه فعالیت‌های بشر تاثیر گذارند معماری را نیز هدف قرار داده و تولیدات آن را دگرگون می‌كنند. به نظر می‌رسد كه در فراروی این تلاش‌ها، تولید معماری كم هزینه‌تر و با دقت‌ بالا در ساخت جهت مصرف كمتر ماده و انرژی وتولید كمتر آلاینده‌ها مد نظر است. البته ویژگی‌های زیباشناسانه امروز نیز با گذشته خود فرق كرده و این تلاش‌ها در قالب‌های شكلی و فرمی جدیدی صورت می‌گیرند.

خلاقیت در معماری امری است كه روش‌های متعددی داشته است و دانش رو به گسترش امروز در جهان، عرصه‌های ارائه این خلاقیت در معماری را بیشتر و بیشتر می‌كند و سرعت بیشتری نیز به آن می‌بخشد. طراحی و تولید الگوریتمیك نیز بستر مناسب برای توسعه این خلاقیت را فراهم می‌كند تا بتواند نشدنی‌های بسیاری را به اموری قابل طراحی و ساخت تبدیل نماید. نوشته‌های بعدی به نقش این جریان‌های علمی در توسعه معماری معاصر اختصاص خواهد یافت. 


برگرفته از سایت معماری اتود

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 21 اسفند 1392
جمعه 16 آذر 1397 04:40 ق.ظ

Whoa a lot of wonderful info.
cialis coupons online cialis cialis prezzo in linea basso how to purchase cialis on line preis cialis 20mg schweiz rx cialis para comprar click now cialis from canada online cialis get cheap cialis prix de cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:11 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis kaufen wo acheter cialis meilleur pri cialis official site cialis manufacturer coupon prix cialis once a da only now cialis 20 mg achat cialis en itali weblink price cialis sublingual cialis online purchase once a day cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:48 ق.ظ

Kudos! Loads of content.

cialis coupon cialis 20 mg cost cialis online cialis canadian drugs what is cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis diario compra buy name brand cialis on line free cialis cialis pills boards
دوشنبه 12 آذر 1397 02:41 ب.ظ

Incredible plenty of great tips!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis uk buying cialis overnight buy cialis cialis en mexico precio canadian drugs generic cialis 40 mg cialis what if i take cialis sicuro in linea cialis generico online cialis generic tadalafil buy
یکشنبه 11 آذر 1397 03:13 ق.ظ

You said this well!
buy brand cialis cheap cialis canadian drugs buying cialis on internet cialis wir preise cialis generico en mexico generic cialis buy cialis online cheapest cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg buy where cheapest cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Whoa tons of useful tips!
canadian discount cialis generic cialis 20mg uk viagra or cialis canadian drugs generic cialis cialis cuantos mg hay cialis savings card buy original cialis how to purchase cialis on line try it no rx cialis brand cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:22 ب.ظ

Lovely posts, Thanks.
cialis dose 30mg cialis per paypa cialis usa cost cialis generika in deutschland kaufen cialis authentique suisse comprar cialis navarr where do you buy cialis order cialis from india generic cialis 20mg uk cialis lowest price
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:54 ب.ظ

Superb posts, Cheers.
cialis generique 5 mg price cialis per pill pastillas cialis y alcoho enter site natural cialis generic cialis levitra cialis dosage generic for cialis buy generic cialis cialis kaufen wo generic cialis levitra
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:49 ق.ظ

You've made your point.
generic cialis at walmart buying brand cialis online buy original cialis cialis reviews cialis 20mg preis cf cialis dosage cialis 20 mg best price cialis super kamagra cialis generique 5 mg only best offers cialis use
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:12 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra buy levitra 10mg vardenafil buy generic levitra buy levitra 20 mg levitra 20mg buy generic levitra buy levitra levitra 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 01:06 ب.ظ

With thanks! Helpful information.
cialis 5 effetti collaterali tadalafil generic generic cialis 20mg tablets cialis kaufen bankberweisung cialis australian price cialis generika cialis farmacias guadalajara cialis daily dose generic cialis per paypa buying cialis on internet
یکشنبه 8 مهر 1397 08:16 ق.ظ

Thanks, Valuable stuff.
the best choice cialis woman walgreens price for cialis click here take cialis cialis generico en mexico cialis coupons printable cialis online deutschland cialis sale online side effects for cialis cialis tadalafil online cialis for sale
شنبه 7 مهر 1397 08:19 ق.ظ

Regards. I appreciate it.
online prescriptions cialis cialis for sale south africa acquisto online cialis order a sample of cialis cialis professional from usa compare prices cialis uk cialis pills we choice cialis pfizer india cialis sale online miglior cialis generico
شنبه 31 شهریور 1397 09:53 ب.ظ

Many thanks. I like this.
buy viagrow pro buy vistagra usa trust pharmacy canadian viagra canadiense canadian pharmacies without an rx are canadian online pharmacies safe canadian online pharmacies online pharmacy pharmacy canada reviews canada drug pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:57 ب.ظ

Seriously plenty of helpful information.
only best offers 100mg cialis we recommend cheapest cialis callus buying cialis in colombia we choice cialis uk cialis 5 mg buying cialis on internet buying cialis on internet warnings for cialis how to buy cialis online usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:11 ق.ظ

Very good advice. Thanks a lot.
viagra uk buy online sildenafil uk pharmacy buy viagra online canada buy viagra uk next day delivery viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra how to get viagra online online viagra order get viagra viagra pharmacy prices viagra cheap uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:17 ب.ظ

Many thanks, I appreciate it!
when can i take another cialis tarif cialis france comprar cialis 10 espa241a cialis price in bangalore price cialis best order generic cialis online cialis qualitat cialis tadalafil online cialis generico in farmacia when will generic cialis be available
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:34 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis price in bangalore tadalafilo click here take cialis enter site very cheap cialis price cialis per pill we use it cialis online store 40 mg cialis what if i take cialis online holland cialis sans ordonnance only best offers cialis use
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:12 ب.ظ

Great forum posts. Many thanks!
interactions for cialis look here cialis order on line cialis cuantos mg hay are there generic cialis low dose cialis blood pressure 40 mg cialis what if i take cialis 5mg billiger cialis reviews tadalafil tablets fast cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:49 ق.ظ

Amazing all kinds of great data!
buy herbal viagra pharmacies can you buy viagra over the counter buy pharmacy online viagra side effects viagra no pres uk pharmacy online viagra sildenafil without prescription uk buy viagra without prescription buy viagra brand
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:04 ب.ظ

Many thanks, Excellent information!
cialis super acti online cialis cialis generique cialis generico en mexico sublingual cialis online cialis baratos compran uk order generic cialis online cialis cipla best buy generic cialis in vietnam canada discount drugs cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:38 ق.ظ

This is nicely put. .
cialis great britain cialis great britain cialis generika achat cialis en suisse cialis online nederland cialis rckenschmerzen cialis daily we like it safe cheap cialis cialis 5 mg para diabeticos enter site 20 mg cialis cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:39 ق.ظ

Appreciate it, Numerous data.

online viagra buy sildenafil tablets online buy viagra online canada no prescription viagra best buy buy brand viagra online can you buy viagra without prescriptions viagra for cheap prices viagra price buy sildenafil uk where to buy viagra pills
شنبه 18 فروردین 1397 03:45 ق.ظ

You actually explained it superbly!
we like it cialis price cialis from canada ou acheter du cialis pas cher ou trouver cialis sur le net click here to buy cialis cialis e hiv can i take cialis and ecstasy effetti del cialis cialis online nederland cialis 20mg preis cf
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:34 ق.ظ

Great tips. Many thanks.
tesco price cialis generic cialis 20mg tablets generic cialis 20mg uk venta cialis en espaa cialis for daily use cialis 5 mg schweiz buy online cialis 5mg cialis online buying cialis on internet cialis australian price
سه شنبه 28 شهریور 1396 12:02 ق.ظ
I am really delighted to read this webpage posts which contains tons of useful
data, thanks for providing these kinds of information.
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:50 ب.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological
globe all is accessible on web?
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:56 ب.ظ
hello!,I really like your writing very much!

proportion we keep in touch more approximately
your article on AOL? I require a specialist in this area to resolve my problem.

May be that's you! Having a look forward to
peer you.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 12:21 ق.ظ
Incredible story there. What happened after? Take care!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی