تبلیغات
وبلاگ علمی - آموزشی معماری - معماری الگوریتمیك
وبلاگ علمی - آموزشی معماری
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :محمد حسین رازیگر
نظرسنجی
شما دانشجو و یا فارغ التحصیل کدام یک از مراکز آموزشی زیر هستید؟(بیشترین نظرات تا این لحظه برای دانشگاه آزاد میباشد) 

معماری الگوریتمیک ، معماری


معماری چهارراه دانشهاست. از آنجا كه شامل طراحی می‌شود، در جستجوی خلاقیت است و از آنجا كه برای ساخته شدن نیاز به فناوری دارد مرتبط با دانش و در جستجوی نوآوری‌های علمی. گاهی جستجوی خلاقیت زیباشناسانه، آن را به سمت تولید هر چه بیشتر زیبایی سوق داده و از تكنولوژی به نفع آن سود برده است و گاهی خود تكنولوژی را به عامل زیبایی تبدیل كرده و در گسترش سمبلیك آن كوشیده است.

معماری الگوریتمیك نیز از زمان پیدایی تا كنون در هر دو زمینه خلاقیت‌های فرمی – فضایی و نوآوری‌های تكنولوژیكی فعالیت كرده است: اصول و ویژگی‌هایی همچون استفاده از سطوح نرم و سیال، ریز شدن این سطوح به قطعات متشابه ولی غیر همسان، تغییرات تدریجی فرم‌ها و قطعات، انطباق‌پذیری و پاسخگو بودن معماری و اجزا آن به شرایط درونی و بیرونی پروژه و نظایر اینها، شعارهای اصلی رفتارهای فرمی – فضایی  معماری الگوریتمیک است حال آنكه تمایل به استفاده از تكنولوژی‌های پیشرفته طراحی و ساخت، حوزه‌های جدیدی از نوآوری‌ را فراهم آورده است. تمرکز بر این حوزه‌های جدید، منطق تكنولوژی را از حد امكاناتی برای ساخت فراتر برده، به زیرساخت‌های اساسی معماری هدایت می‌كند و ارزش‌ها و كیفیت‌های نقد و طراحی را فراهم می‌نماید.

شاید این اندازه‌ گرایش به فناوری در معماری الگوریتمیك از نقد آن به دوران معماری پست مدرن و جریان‌های هم عصر آن شكل گرفته باشد. معماری پست مدرنیزم، دیكانستراكشن ، فولدینگ و .. با گرایش بسیار به سمت محتوای تئوریك و مفهوم (concept) در معماری، به شدت رسالت و نقش معمار را به عنوان شاعر فضاها تعریف نمودند. معمار كه اندیشمندی در جهان هستی بود، از مجرای مطالعات فلسفی، تاریخی به ارائه كانسپت‌های مفهومی می‌پرداخت و اثر معماری را همچون محتوایی هنری – اجتماعی و ورای یك مجموعه از فضاها جهت زیستن، به جهانیان ارائه می‌كرد. شاید فقط معماران های تك واكوتک و جریان معماری پایدار بودند كه ویژگی‌های رفتار فیزیكی ساختمان و مواد و انرژی آن را هم‌تراز كیفیت‌های مفهومی – زیباشناختی ساختمان جلوه دادند و از این منظر نیز به ستایش تكنولوژی در آثار خود پرداختند. این جریان با ارائه بحث‌های نظری متعدد در خصوص پایداری ساختمان و اهمیت كیفیت‌های فیزیكی و رفتاری آن، گفتمانی را در معماری مطرح كرد كه به كم‌رنگ‌تر شدن گفتمان تئوریك- مفهوم‌گرای معماری منجر شده و ارزش‌های جدیدی را در فضای طراحی و نقد معماری جایگزین می‌كند.


 

معماری الگوریتم ، معماری و تکنولوژِیمعماری الگوریتمیك كه با امكانات متعدد طراحی و ساخت دیجیتال در عرصه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شروع به طرح گفتمان جدیدی در معماری نمود از این خلاء موجود در فضای تئوریك معماری سود جسته است و ضمن ارائه روش‌های نوین در طراحی و ساخت معماری، به پر كردن این خلاء تئوریك نیز می‌پردازد. اینجاست كه نرم افزارهای طراحی پارامتریك ، روش‌های ساخت دیجیتال، ابزارهای نوین طراحی و بهینه سازی، ماشین‌های مدلسازی و ساخت و امكانات فزاینده‌ عرصه‌ معماری دیجیتال نه تنها به ارائه روش‌های جدیدی در طراحی معماری پرداخته‌اند، بلكه عرصه‌های تئوریك و مفهومی معماری، عرصه‌های نقد معماری و كیفیت‌های زیباشناختی آن را نیز تعریف می‌نمایند. به همین علت نیز جستجوی نوآوری در معماری در تعریف جدیدی از تعاملات این فضا شكل می‌گیرد. زمانیكه عرصه‌های پست مدرنیستی و زیباشناختی قرن بیستمی دیگر تنها مسیرهای تولید نوآوری معماری نیستند، معماری الگوریتمیك از امكانات و ابزارهای خود برای تولید خلاقیت جدید و متناسب با زمان و مكان خود بهره می‌برد. اما این عرصه‌های نوین خلاقیت چه هستند؟

پایگاه جامعی به نام الگوریتم

الگوریتم مجموعه مشخصی از دستوران واضح و تعریف شده در یك سلسله مراتب مشخص است كه می‌تواند انجام یك كار را در این دستورات برنامه‌ریزی كند. به علت این خاصیت عام، الگوریتم‌ها به زبان پایه‌ای فعالیت‌ها و پروسه‌های علمی تبدیل شده‌اند. دانشمندان و پژوهشگران عرصه‌های مختلف دانش، به تبدیل دانش و فرآیندهای علمی خود به زبان الگوریتم‌ها می‌پردازند و از قدرت و توان پردازش و حافظه كامپیوترها بهره می‌برند. یك بار تعریف صحیح و دقیق الگوریتم، امكان تكرار یك چرخه از فعالیت‌ها را در زمان كوتاه و با سرعت و دقت بالا فراهم می‌كند. دانش امروز دنیا و فرایند‌های مختلف علمی حاصل آن، امروزه از این زبان مشترك بهره می‌برند و تولیدات خود را به پایگاه مشتركی در جهان كامپیوتر و الگوریتم تزریق می‌كنند. از این رو این زبان مشترك امكان بسیار زیادی را در تبادل دانش در حوزه‌های مختلف علمی از جمله معماری فراهم كرده است. همزبانی باعث شده تا دانش روز دنیا از علوم ریاضی، هندسی، زیستی، ژنتیكی، و ... به رشته دیگری همچون معماری سرایت كرده و به تولیدات جدید منجر شود. این پیوند دانش‌ها كه در عصر امروز بسیار مورد توجه همگان قرار گرفته به تولید علم هیبریدی یا علم پیوند یافته می‌پردازد و كاربردهای جدید و تولیدات جدید را موجب می‌شود. از این رو Interdisciplinarity  یا حوزه‌های میان رشته‌ای و Multi-disciplinarity  یا حوزه‌های چند رشته‌ای و Transdisciplinarity یا عبور از مرزهای تعریف شده یك حوزه از دانش برای توسعه مفاهیم آن، واژگانی هستند كه در عرصه‌های نوین علمی مورد استقبال همگان قرار گرفته‌اند.

معماری معاصر، با فاصله گرفتن از فلسفه و اندیشه به مفهوم قرن بیستمی آن، به این گرایش‌های هیبریدی علاقه پیدا كرده و در حال تلفیق با حوزه‌های جدید علمی است. معماری نوین نه از مجرای زیباشناسی صرف تئوری، بلكه از راه گشایش درهای خود به سمت دانش در همه حوزه‌های ممكن آن و تلفیق و پیوند با آن به تولید گزینه‌ها و جریان‌های خلاق جدید می پردازد. همانطور كه این اتفاق در حوزه‌های دیگری نیز رخ داده‌اند، معماری گرایش زیادی به سمت علم داشته و ابزارها و روش‌های معماری الگوریتمیك نیز این گرایش را ممكن می‌سازند وهدایت می‌كنند. طراحی و تولید معماری كه از روش‌های نوین علمی بهره می‌برد می‌تواند فرایندهای پیچیده را در الگوریتم‌های طراحی ساده كند.

تولید هیبریدی معماری


 

معماری الگوریتمیک ، معماری هیبریدی


معماری الگوریتمیك عرصه‌های نوینی را برای تولید و تلفیق علم فراهم آورده است. هندسه به عنوان ریز ساخت شكل گیری معماری در حوزه‌های جدیدی همچون هندسه پیشرفته و هندسه الگوریتمیك مطالعه می‌شود. این دانش‌های جدید پتانسیل‌های متعددی را به دانش معاصر افزوده‌اند و حل مسائل پیچیده و دارای چند متغیر را ممكن ساخته‌اند. معماری با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای الگوریتمیك توان فزاینده و مولد این الگوریتم‌های هندسی را در تولید معماری استفاده كرده و هر روز با پژوهش در این زمینه‌ها به كیفیت‌های معماری می افزاید. ماشین‌ها و تجهیزات ساخت، متدولوژی وتكنیك‌های خاص خود را درتولید و ساخت قطعات ونمونه‌های مواد فراهم كرده‌اند و تزریق این نمونه‌ها به معماری و ساخت باعث شده تا عرصه‌های نوینی در پژوهش ساخت دیجیتال و فرایندهایی نظیر سفارشی سازی انبوه فراهم آیند. ریاضیات، هندسه، برنامه‌نویسی وعرصه‌های مختلف دانش كامپیوتر كه به صورت تلفیقی به معماری اضافه می‌شوند، زمینه‌های خلاقیت و نوآوری در تولید معماری هستند.

هر چند هندسه الگوریتمیك و كامپیوتر امكانات نوینی را برای پژوهش و طراحی فراهم آورده‌اند، عرصه‌های دیگری همچون علوم زیستی در حال تلفیق با معماری هستند. علوم زیستی به فاكتورهای مهمی در تبیین ملاك‌های ارزشیابی همه دانش‌ها بدل می‌شوند. مهندسی الگو گرفته از الگوهای زیستی Bio-Inspired Engineering و یا مهندسی‌های تلفیقی با زیست شناسی Bio-Engineering از نمونه این رشته‌ها هستند. هر چند رشته‌هایی نظیر معماری Bionic از الگوهای شكل طبیعت بهره بردند، Biomimetic و Bio-Technology از ساختارها، روش‌ها، الگوها، و فرایندهای زیستی درس می‌گیرند و سعی می‌كنند این آموخته‌ها را در طراحی فضای معماری و یا در شكل‌دهی به فرایندهای الگوریتمیك معماری استفاده نمایند. معماری سعی می‌كند تا ملاك‌های طبیعت را جایگزین ملاك‌های سنتی طراحی نماید.


 

معماری الگوریتمیک ، معماری هیبریدیمطالعه رفتاری انسان‌ها در جمعیت‌های زیاد، مطالعه رفتاری حشرات و موجودات در دسته‌های بزرگ، مطالعه نحوه لانه‌سازی و نظایر آن می‌تواند حوزه‌های مطالعه هوشی جمعی  Swarm Intelligenceرا فراهم كند. هوش جمعی و هوش حاكم بر رفتار تعداد زیادی از عناصر متحرك در فضای تبادلی و تعاملی، می‌تواند حوزه‌های جذابی برای مطالعه، طراحی و پژوهش‌های ناشی از آن را فراهم آورد به تولید معماری و شهرسازی الگوریتمیك كه در آن رفتار تعداد زیادی از عناصر ساده تعامل كننده (Agents) ، مطرح است بپردازد. اینگونه است كه مطالعه رفتار لانه سازی مورچه‌ها و موریانه‌ها و یا هندسه لانه زنبورها به مرجعی برای مطالعه و تولید پروژه‌های معماری تبدیل می‌شود.

خواص مواد (Material Properties) و نحوه رفتار مواد (Material Behaviour) در شرایط مختلف محیطی از دیگر عرصه‌هایی است كه برای معماران قابل اهمیت است و پژوهش‌های این عرصه، با فرآیندهای طراحی الگوریتمیك تلفیق می‌شود. جریان معماری از پایین به بالا Bottom-Up كه در جهت مخالف معماری گذشته كه به بالا به پایین Top-Down معروف است، قدم برمی دارد و سعی می‌كند تا بجای انجام یك طراحی و اعمال آن به متریال‌ها و سازه‌ها، رفتار سازه‌ها و مواد را شناسایی كرده و از تعامل و رفتار درونی آن‌ها استفاده نموده تا تولید پروژه كند. در چنین شرایطی فرآیندهایی نظیر Form-Finding بر یافتن فرم سازه‌ها و ساختمان‌ها تحت تاثیر رفتار درونی آنها در مقابل انرژی‌ها و نیروهای طبیعی تاكید كرده و جایگزین «طراحی فرم» می‌شوند.

رباتیك، خودسازماندهی، پارادایمهای متعدد برنامه‌نویسی، گرافیك كامپیوتری، مواد هوشمند، مواد با حافظه شكلی، نانوتكنولوژی، و فهرست تمام نشدنی دانش‌ها و حوزه‌های نوین پژوهشی همان اندازه كه از معماری دور به نظر می‌رسند به آن نزدیك هستند. معماری الگوریتمیك در جستجوی یافتن منطق، رفتار، فرایند، الگو و محتوای این دانشهاست تا از تلفیق آن با معماری به تولید ساختارهای جدید و پیچیده بپردازد ونوآوری را در به روزترین و پیشروترین حالت‌های آن جستجو كند. جریانی كه همه عرصه‌های دانش امروز را بر بسترهای كامپیوتری – الگوریتمیك كنار هم می‌آورد.


جمع بندی – آینده نگری

چرا معماری تا این اندازه سراغ پیچیدگی و دانش روز دنیا می‌رود تا با تلاش در مجراهای الگوریتمیك به آن پاسخ دهد؟ جریانات معماری جهان چه چیزی را جستجوی كنند؟ به نظر می‌رسد سوال‌های متعددی پیش ‌و‌روی معماران معاصر است. معماری هیچگاه یك جریان ثابت نبوده و همواره در حال رشد است. اما تحول امروزین آن تحت تاثیر اهمیت به رفتار فیزیكی ساختمان و همچنین توسعه و پیشرفت تكنولوژی در معماری ، طراحی و ساخت است. نگاه‌های علمی كه بر همه فعالیت‌های بشر تاثیر گذارند معماری را نیز هدف قرار داده و تولیدات آن را دگرگون می‌كنند. به نظر می‌رسد كه در فراروی این تلاش‌ها، تولید معماری كم هزینه‌تر و با دقت‌ بالا در ساخت جهت مصرف كمتر ماده و انرژی وتولید كمتر آلاینده‌ها مد نظر است. البته ویژگی‌های زیباشناسانه امروز نیز با گذشته خود فرق كرده و این تلاش‌ها در قالب‌های شكلی و فرمی جدیدی صورت می‌گیرند.

خلاقیت در معماری امری است كه روش‌های متعددی داشته است و دانش رو به گسترش امروز در جهان، عرصه‌های ارائه این خلاقیت در معماری را بیشتر و بیشتر می‌كند و سرعت بیشتری نیز به آن می‌بخشد. طراحی و تولید الگوریتمیك نیز بستر مناسب برای توسعه این خلاقیت را فراهم می‌كند تا بتواند نشدنی‌های بسیاری را به اموری قابل طراحی و ساخت تبدیل نماید. نوشته‌های بعدی به نقش این جریان‌های علمی در توسعه معماری معاصر اختصاص خواهد یافت. 


برگرفته از سایت معماری اتود

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 21 اسفند 1392
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:02 ب.ظ
I am really delighted to read this webpage posts which contains tons of useful
data, thanks for providing these kinds of information.
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:50 ق.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological
globe all is accessible on web?
چهارشنبه 18 مرداد 1396 12:56 ب.ظ
hello!,I really like your writing very much!

proportion we keep in touch more approximately
your article on AOL? I require a specialist in this area to resolve my problem.

May be that's you! Having a look forward to
peer you.
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:21 ب.ظ
Incredible story there. What happened after? Take care!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی