تبلیغات
وبلاگ علمی - آموزشی معماری - آموزش کاربردی اتوکد 2
وبلاگ علمی - آموزشی معماری
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :محمد حسین رازیگر
نظرسنجی
شما دانشجو و یا فارغ التحصیل کدام یک از مراکز آموزشی زیر هستید؟(بیشترین نظرات تا این لحظه برای دانشگاه آزاد میباشد)


آغاز دستورها وابزارها

در این نرم افزار، نوارابزار های مختلفی داریم .

Dimension Style 
برای تغییرات در اندازه گذاری و تعریف یک اندازه جدید از این دستور استفاده می‏شود. 

طریقه فعال نمودن: 
1- نوشتن Dst در خط فرمان 
2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Dimension 
3- انتخاب این دستور از منوی تصویری

بعد از اجرای دستور پنجره Dimension Style Manager ظاهر می‏شود. 
در قسمت Styles نوع اندازه‏های ایجاد شده نشان داده می‏شود. 
در قسمت List می‏توانیم انتخاب کنیم که همه‏ی اندازه‏های ایجاد شده نمایش داده شوند یا فقط آنهایی که مورد استفاده قرار گرفته‏اند. 
در قسمت سمت راست این پنجره تعدادی گزینه وجود دارد که به توضیح آنها می‏پردازم. 
Set current 
این گزینه برای فعال کردن اندازه در قسمت Styles انتخاب شده به کار می‏رود. برای این‏کار نیز می‏توانید بر روی اندازه مورد‏نظر دوبار کلیک کنید.

New 
با انتخاب این گزینه پنجره Create New Dimesion Style باز می‏شود.
New Style Name 
می‏توانیم نام اندازه گذاری جدید را انتخاب کنیم. 
Start With 
در این قسمت می‏توانیم اندازه گذاری جدید را بر طبق اندازه گذاری‏های قبل انتخاب کنیم. 
User For 
می‏توانیم انتخاب کنیم که اندازه جدید در چه قسمت‏هایی از اندازه گذاری کاربرد داشته باشد. 

با زدن دکمه Continue وارد پنجره تغییرات می‏شویم که بعدن آن‏را توضیح می‏دهم. 
Override 
با انتخاب این گزینه وارد پنجره تغییرات می‏شویم که بعدن آن‏را توضیح خواهم داد. 

Compare 
با انتخاب این گزینه می‏توانیم یک مقایسه بین نوع اندازه‏های انتخابی داشته باشیم. 

Modify 
بعد از انتخاب این گزینه پنجره Modify Dimension Style باز می‏شود که می‏توانیم تمام تغییرات یک اندازه گذاری جدید را در آن وارد کنیم. 
این پنجره دارای هفت منو می‏باشد که به ترتیب آنها را توضیح می‏دهم:. 

منوی Lines 
در این منو می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به خطوط اندازه گذاری را وارد کنیم. 

این منو دارای دو قسمت می‏باشد: 
Dimension Lines 
در این قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به خط زیر اندازه را وارد کنیم. 
تغییراتی مانند: رنگ خط زیر اندازه (Color) ، نوع خط (Linetype) ، ضخامت خط (Lineweight) ، فاصله اندازه بالا یا پایین با خط اندازه (Baseline spacing) و نمایش هر کدام از فلشها به دلخواه (Suppress) 

Extension Line 
در این قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به خطوط ممتد اندازه (خطوطی که شکل را به خط زیر اندازه متصل می‏کنند) را وارد کنیم. 
تغییراتی مانند: رنگ اندازه (Color) ، نوع خط هر کدام از خطوط (Linetype ext line 1,2) ، ضخامت خط (Lineweight) ، نمایش هر کدام از خطوط به دلخواه (Suppress) ، می‏توانید تعیین کنید که اندازه‏ای که بعد از فلشها است چقدر باشد dim line) (Extend beyond ، تعیین مقدار فاصله خط اندازه از شکل (Offset from origin) ، تعیین یک عدد ثابت به عنوان خط اندازه (Fixed length extension lines)


منوی Symbols and Arrows 
در این قسمت تمام تغییرات مربوط به علامت‏ها و فلش‏ها وارد می‏کنیم. 

این منو دارای 4 قسمت می‏باشد: 

Arrowheads 
دراین قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به فلشها را اعمال کنیم. 
تغییراتی مانند: تغییر نوع فلش ابتدایی (First) ، تغییر نوع فلش انتهایی (Second) ، تغییر نوع فلش راهنما (Leader) ، مقدار اندازه فلش (Leader)

Center Markدر این قسمت تغییراتی مربوط به خطوط مرکز دایره‏ها اعمال می‏کنیم. 
تغییراتی مانند: خطوط مرکز دایره که با دستور Center Mark ایجاد می‏کنیم را می‏توانیم تغییر دهیم که به صورت علامت به علاوه (Center Mark) یا به صورت خطوط عمود بر هم (Line) باشد. اگر None انتخاب شود بعد از انتخاب این دستور هیچ عملی صورت نمی‏گیرد. 

Arc Length Symbolدر این قسمت می‏توانیم نماد اندازه کمان را که با دستور Arc Length ایجاد می‏کنیم تغییر دهیم. 
می‏توانیم تعیین کنیم که نماد کمان قبل از اندازه کمان قرار گیرد (Preceding dimension text) یا در بالای آن (Above dimension text) یا هیچ علامتی (None) نداشته باشد.

Radius Dimension jog 
در این قسمت زاویه شکستگی خط اندازه که با دستور Jogged ایجاد می‏شود را تعیین می‏کنیم.

................................................................................ ​ ................................................................................ ​.....

منوی Text 
در این قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به نوشته‏های اندازه را تغییر دهیم. 

این منو دارای 3 قسمت می‏باشد:

Text appearance 
در این قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به نوشته اندازه‏ها را تغییر دهیم. 
تغییراتی مانند: نوع متن موردنظر (Text style) ، رنگ متن (Text color)، رنگ پشت متن (Fill color) ، ارتفاع متن (Text height)

Text placement 
در این قسمت می‏توانیم تعیین کنیم که نوشته اندازه‏ها به صورت عمودی و افقی در چه جایی از خطوط اندازه قرار گیرند. 
همین طور می‏توانیم مقدار فاصله بین متن اندازه و خط اندازه را تعیین کنیم. 

Text alignment 
در این قسمت می‏توانیم تعیین کنیم که نوشته اندازه‏ها به صورت افقی (Horizontal) ، مطابق با خط اندازه (Align with dimension line) و یا به صورت استاندارد (ISO standard) باشد. 

منوی Fit 
در این قسمت می‏توانیم نوع قرارگیری متن اندازه را بر روی خطوط اندازه تعیین کنیم. 

این منو دارای 4 قسمت می‏باشد: 

Fit option 
در این قسمت مکان قرار گیری نوشته اندازه‏ها و همین‏طور فلش اندازه‏گذاری را تعیین می‏کنیم. 

Text placement 
در این قسمت تعیین می‏کنیم که نوشته اندازه‏ها وقتی‏که نوشته بین دو خط اندازه قرار نمی‏گیرد در کدام قسمت خطوط اندازه‏گذاری قرار گیرد. 

Scale for dimension features 
در این قسمت هر اندازه که کاغذ تعیین شده برای ترسیم بزرگ شده باشد ، به همان نسبت مقیاس نقشه بزرگ می‏شود. 

Fine tuning 
در این قسمت مکان قرار گیری نوشته اندازه بر روی خط اندازه را تعیین می‏کنیم.

................................................................................ ​ ................................................................................ ​....

منوی Primary Units 
در این منو نوع نوشتن اندازه‏ها و اینکه چند رقم اعشار باشد و همچنین تعیین پیش‏وند و پس‏وند برای اندازه‏ها مشخص می‏شود. 

منوی Altenate Units 
برای نوشتن دقت اندازه‏گذاری از این منو استفاده می‏شود. 

منوی Tolerance 
برای وارد کردن تُلرانس از این منو استفاده می‏کنیم. 


----------------------------------------------------------
مهم :

لایه‏ها 
برای اینکه خطوط مختلف را از همدیگر جدا کنیم و بتوانیم آنها را به راحتی انتخاب کنیم از نوع خط ، رنگ ، ضخامت استفاده می‏کنیم. برای این‏کار از دستور لایه‏ها استفاده می‏کنیم. 

طریقه فعال نمودن: 
1- نوشتن La در منوی فرمان 
2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Format

بعد از فعال شدن این دستور پنجره‏ Layer Peroperties Manager باز می‏شود که به توضیح این پنجره می‏پردازم. 

در قسمت سمت چپ ، مکانی برای این‏که بتوانیم لایه‏های مورد نظر را انتخاب و آنها را ***** کنیم. 

در قسمت سمت راست ، مکانی برای این‏که بتوانیم لایه‏هایی را که در نظر داریم بسازیم و از آنها استفاده کنیم. 
این قسمت مهمترین قسمت این پنجره می‏باشد و بیشتر از این قسمت استفاده می‏کنیم.

Status 
در این قسمت لایه‏‏ای که در جریان باشد و ازآن استفاده می‏کنیم به صورت علامت‏دار می‏باشد. با دوبار کلیک کردن بر روی هر لایه ، آن لایه به صورت فعال در‏می‏آید و یا روی لایه مورد نظر رفته و دکمه Set current یا Alt+C را بزنید.

Name 
برای نام‏گذاری لایه‏ها استفاده می‏شود. 

On 
برای روشن و خاموش کردن لایه‏ها استفاده می‏شود. اگر لایه‏ای را خاموش کنیم ، آن لایه دیده نمی‏شود ولی کارهایی مانند پاک کردن ، کپی کردن ، منتقل کردن و ... به روی آن لایه انجام می‏شود.

Freeze 
این قسمت نیز مانند قسمت On می‏باشد با این تفاوت که اگر لایه‏ای فریز باشد دیگر کارهایی مانند پاک کردن کپی کردن و ... را نمی‏توانیم بر روی آن انجام دهیم.

Lock 
این قسمت برای قفل کردن لایه می‏باشد. اگر لایه‏ای قفل ، آن لایه نشان داده می‏شود ولی هیچ عملی روی آن انجام نمی‏شود. اگر با کرسر روی لایه‏ای که قفل است برویم ، در کنار کرسر یک قفل ظاهر می‏شود. به این معنی است که این لایه قفل می‏باشد.

Color 
برای انتخاب رنگ لایه استفاده می‏شود. ما می‏توانیم برای هر لایه یک رنگ استفاده کنیم.

Linetype 
برای انتخاب نوع خط استفاده می‏شود. در این قسمت می‏توانیم برای هر لایه یک نوع خط انتخاب کنیم. مثلن برای خط اصلی ، خط ممتد یا برای خط ندید ، خط Hidden را انتخاب می‏کنیم.

Lineweight 
برای انتخاب ضخامت لایه‏ها استفاده می‏شود. 

Plotstyle 
در این قسمت رنگ لایه نوشته شده است و به صورت غیر فعال می‏باشد. 

Plot 
در این قسمت تصویر یک پرینتر برای هر لایه وجود دارد. اگر نخواهیم که لایه‏ای بر روی کاغذ پرینت چاپ شود، بر روی تصویر پرینتر لایه مورد نظر کلیک می‏کنیم و یک خط قرمز بر روی تصویر پرینتر می‏افتد به این معنی که این لایه در پرینت چاپ نمی‏شود.

ساخت یک لایه جدید 

برای ساخت یک لایه جدید می‏توانیم از گزینه بالای پنجره باز شده استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+N را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه New Layer را انتخاب کنیم. 

پاک کردن یک لایه 
برای پاک کردن لایه می‏توانیم از گزینه بالای پنجره استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+D را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه Delete Layer را انتخاب کنیم. 

انتخاب لایه جاری 
برای انتخاب یک لایه می‏توانیم از گزینه بالای پنجره استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+C را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه Current Layer را انتخاب کنیم. 


------------------------------------------------------------------

دستورات متفرقه 

Match Properties 
این دستور به ما این امکان را می‏دهد که خطوط یا نوشته‏ها را با هم یکسان کنیم. 

طریقه فعال نمودن 
1- نوشتن Ma در خط فرمان 
2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: 

Select source object: موضوع اصلی که می‏خواهید موضوع‏های انتخابی شما بر اساس آن تغییر کند را انتخاب کنید.

Select destination object(s) or [Settings: موضوع‏هایی که می‏خواهید تغییر کنند را انتخاب کنید.

اگر گزینه Settings را انتخاب کنید یک پنجره باز می‏شود که می‏توانید فقط موضوع‏هایی را که می‏خواهید تغییر کنند را انتخاب کنید. 


دستورات اتوکد 
Pedit 
گاهی اوقات (مخصوصن در ترسیم سه بعدی) لازم داریم که خطوطی را که با دستورات مختلف ترسیم کرده‏ایم را با هم یک‏پارچه و تبدیل به یک موضوع کنیم. برای این‏کار از این دستور استفاده می‏کنیم. 

طریقه فعال نمودن: 
1- نوشتن Pe در خط فرمان 
2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: 
Select polyline or [Multiple]: خط یک‏پارچه یا خطوط را انتخاب کنید. 

Do you want to turn it into one? آیا شما می‏خواهید آن‏را تغییر دهید؟ اگر کلید اینتر را بزنید به قسمت بعد می‏روید.

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]:
 یک گزینه را انتخاب کنید. 

با انتخاب Join باید دستورات زیر را اجرا کنید. 

Select objects: تمام موضوع‏ها را که می‏خواهید با هم یک‏پارچه شوند انتخاب کنید. 
بعد از انتخاب همه‏ی موضوع‏ها کلید اینتر را بزنید.


دستورات اتوکد 
Distance 
برای تعیین اندازه یک موضوع از این دستور استفاده می‏کنیم. 

طریقه فعال نمودن: 
1- نوشتن Di در خط فرمان 
2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Tools ، زیر گروه inquiry 

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: 
Specify first point: اولین نقطه را انتخاب کنید.

Specify second point: دومین نقطه را انتخاب کنید.

................................................................................ ​ ................................................................................ ​.....

List 
این دستور اطلاعات کاملی از موضوع انتخاب شده به شما می‏دهد. 
مثلن اگر یک خط را انتخاب کنید محل مختصات این خط ، طول خط ، لایه‏ای که خط در آن قرار دارد و ... را به شما می‏دهد. 

طریقه فعال نمودن: 
1-نوشتن Li در خط فرمان 
2-انتخاب این دستور از منوی آبشاری Tools ، زیر گروه inquiry 

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: 

Select objects: موضوع را انتخاب کنید. 
بعد از انتخاب موضوع کلید اینتر را بزنید. صفحه‏ای که ظاهر می‏شود همان خط فرمان است که اطلاعاتی در مورد موضوع انتخاب شده به شما می‏دهد.


دستورات اتوکد 

Viewres 
در بعضی نقشه‏ها می‏بینیم که یک کمان یا دایره به صورت شکسته شکسته نشان داده می‏شود. برای برطرف شدن این مسئله از این دستور استفاده می‏کنیم. 

طریقه فعال نمودن: 
1-نوشتن Viewres در خط فرمان

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: 

Do you want fast zooms? [Yes/No] : آیا شما می‏خواهید بزرگ‏نمایی شما سریع باشد. 
با انتخاب Yes به قسمت بعدی می‏رویم.

Enter circle zoom percent (1-20000) <1000>: درصد بزرگ‏نمایی دایره را انتخاب کنید. 
در اینجا بهتر است عدد 20000 را انتخاب کنید.----------------------------------------------------------


دستورات اتوکد 
Area مساحت
برای به دست آوردن مساحت و محیط یک شکل یا یک محدوده از این دستور استفاده می‏کنیم.

طریقه فعال نمودن: 
1-نوشتن Area در خط فرمان 
2-انتخاب این دستور از منوی آبشاری Tools ، زیر گروه inquiry

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: 
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract: اولین گوشه مورد نظر را انتخاب کنید. 

Object 
اگر فقط یک موضوع داشته باشیم با انتخاب این گزینه می‏توانیم آن موضوع را انتخاب کنیم. 
نکته: برای انتخاب موضوع مورد نظر ، موضوع حتمن باید به صورت یک‏پارچه باشد. 

Add 
اگر موضوع‏های مختلفی برای انتخاب داشته باشیم و بخواهیم مساحت تمام آن موضوع‏ها را به صورت یک واحد به ما بدهد ، از این گزینه استفاده می‏کنیم. 
بعد از انتخاب این گزینه ، گزینه Object را انتخاب می‏کنیم و بعد تمام موضوع‏هایی که در نظر داریم را انتخاب می‏کنیم. 

Subtract 
اگر بخواهیم مساحت یک شکل را از یک شکل دیگر کم کنیم از این گزینه استفاده می‏کنیم. 
بعد از انتخاب این گزینه ، گزینه Object را انتخاب می‏کنیم و بعد تمام موضوع‏هایی که در نظر داریم را انتخاب می‏کنیم.

---------------------------------------------------------------------
ستورات اتوکد 
Drawing Limits 
برای تعیین کردن محدوده ترسیم از این دستور استفاده می‏شود. 

طریقه فعال نمودن: 
1-نوشتن Limits در خط فرمان 
2-انتخاب این دستور از منوی آبشاری Format

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: 
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000: 
گوشه پایین سمت چپ را مشخص کنید. در اینجا می‏توانید با انتخاب گزینه ON و OFF این دستور را به صورت روشن یا خاموش درآوریم. 

Specify upper right corner <401.2405,283.3969: 
گوشه بالا سمت راست را مشخص کنید.----------------------------------------------


دستورات اتوکد 
Units 
برای تغییر واحد ترسیم و تعیین تعداد اعشار اعدادی که در خط فرمان وارد می‏کنیم از این دستور استفاده می‏کنیم. 

طریقه فعال نمودن: 
1-نوشتن Ddunits در خط فرمان 
2-انتخاب این دستور از منوی آبشاری Format 

بعد از فعال شدن این دستور پنجره Drawing Units باز می‏شود که به توضیح آن می‏پردازم. 

قسمت Length 
در این قسمت می‏توانیم نوع اندازه خطوط و تعداد اعشار را تعیین کنیم. مثلن با انتخاب گزینه Engineering تمام نوشته‏های ما به صورت نوشته‏های فنی و مهندسی تغییر می‏کند. 

قسمت Angle 
در این قسمت می‏توانیم نوع درجه بندی و همچنین تعداد اعشار را تعیین کنیم. 

قسمت Insertion scale 
در این قسمت می‏توانیم نوع واحد را انتخاب کنیم.
----------------------------------------------------------------------


دستورات اتوکد 
Purge (خانه تکانی فایل) 

در بعضی مواقع حجم فایل ترسیمی ما زیاد می‏شود و باعث کند شدن ترسیم می‏شود. علت این مسئله وجود لایه‏ها و موارد مختلف اضافی است که استفاده نمی‏شوند ولی در آن فایل وجود دارند. برای از بین بردن این موارد اضافی از این دستور استفاده می‏کنیم. 

نحوه فعال نمودن: 
1-نوشتن Pu در خط فرمان 
2-انتخاب این دستور از منوی آبشاری File و زیر گروه Drawing Utilities 


بعد از فعال شدن این دستور پنجره‏ Purge باز می‏شود که با زدن دکمه Purge All تمام موارد اضافی را پاک می‏کند.
----------------------------------------------------------


دستورات نمایشی 
دستوراتی هستند که برای نمایش هر چه بهتر یک شکل ترسیمی به کار می‏بریم. 

Zoom 
برای زوم در یک صفحه ترسیمی به کار می‏رود. 

طریقه فعال نمودن: 
1- نوشتن Z در خط فرمان 
2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری View 

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم: 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] :
 
گوشه پنجره زوم را تعیین کنید ، یک مقیاس وارد کنید 

All 
محدوده‏ای (Limits) را که تعریف کرده‏اید و هم‏چنین تمام چیزهایی را که ترسیم کرده‏اید را نمایش می‏دهد. 

Center 
با انتخاب یک نقطه به عنوان مرکز و وارد کردن یک عدد به عنوان مقیاس زوم و یا انتخاب یک نقطه به عنوان مرکز و انتخاب دو نقطه محدوده زوم را مشخص می‏کنیم.

Extents 
تمام چیزهایی را که در آن صفحه ترسیم کرده‏اید را نمایش می‏دهد. 

Previous 
با انتخاب این گزینه ، به آخرین محدوده زوم که انجام داده‏ایم برمی‏گردیم. 

Scale 
با وارد کردن یک عدد صفحه ترسیمی به همان مقیاس بزرگ یا کوچک می‏شود. دقت داشته باشید که با وارد کردن اعداد کمتر از یک وسعت صفحه ترسیمی بزرگتر و شکل ترسیمی کوچک‏تر می‏شود.

Window 
با انتخاب این گزینه دو گوشه از یک پنجره فرضی را انتخاب می‏کنیم و هر چیزی که در داخل این پنجره باشد نزدیک می‏شود. 

Object 
با انتخاب یک موضوع ، زوم نسبت به آن موضوع انجام می‏شود. 
نکته: با عقب و جلو کردن کلید وسط موس (Scroll) نیز می‏توانیم عمل زوم را انجام دهیم.
................................................................................ ​ ..............................................................................

Pan برای جابه‏جا کردن صفحه از این دستور استفاده می‏کنیم. 

طریقه فعال نمودن: 
1- نوشتن P در خط فرمان 
2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری View 

بعد از فعال نمودن ، کرسر به شکل یک دست در می‏آید. با نگه‏داشتن کلید چپ موس و تکان دادن آن به اطراف صفحه حرکت کرده و به نقطه‏ای که می‏خواهیم می‏رود. 
نکته:با نگه داشتن کلید وسط موس (Scroll) و تکان دادن آن به اطراف صفحه حرکت کرده و به نقطه‏ای که می‏خواهیم می‏رود. 
................................................................................ ​ ................................................................................ ​...
پنجره تغییرات (Properties) 
در این پنجره می‏توانیم مشخصات کاملی از موضوع انتخاب شده را مشاهده کنیم. 
در این پنجره بعضی از گزینه‏ها قابل تغییر و بعضی دیگر ثابت هستند. 

طریقه فعال نمودن:

1-نوشتن Pr در خط فرمان 
2-انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 
گزینه‏های این پنجره طبق موضوع انتخاب شده تغییر می‏کند. 
------------------------------------------------------
پرینت گرفتن از نقشه 
برای چاپ نقشه بر روی کاغذ در اندازه‏های مختلف از این دستور استفاده می‏شود. 

طریقه فعال نمودن: 
1-نوشتن Print در خط فرمان 
2-استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+P 
3-انتخاب گزینه Plot از منوی آبشاری File 

بعد از وارد کردن دستور پنجره Plot-Model باز می‏شود ، که به توضیح این پنجره می‏پردازم:

قسمت plot style table (pen assignments) 
برای تعیین نوع قلم برای چاپ کردن روی کاغذ می‏توانیم گزینه‏ مورد نظر را برای تعیین نوع قلم به کار ببریم. 
چند نوع قلم برای انتخاب به صورت پیش فرض در منوی آبشاری این قسمت وجود دارد که هر کدام تعاریف مختلفی از نوع قلم دارند که می‏توانیم یکی از آنها را انتخاب کنیم و خودمان به تعریف نوع قلم بپردازیم. 
مثلن گزینه acad.ctb را انتخاب کنید. حال بر روی دکمه‏ای که عکس یک مداد روی آن است کلیک کنید. 
در این قسمت می‏توانیم به تعریف نوع خط ، اندازه خط ، رنگ خط و ... از طریق رنگ‏ها بپردازیم. 

قسمت Shaded viewport option 
منوی آبشاری Shade plot بیشتر برای چاپ کردن نقشه‏های سه بعدی کاربرد دارد. پیشنهاد می کنم گزینه این قسمت برای نقشه‏های دو بعدی ، As displayed باشد. 

منوی آبشاری Quality برای تغییر در کیفیت چاپ استفاده می‏شود. پیشنهاد می‏کنم برای نقشه‏های معمولی گزینه Normal را انتخاب کنید.

قسمت Plot option 
در این قسمت با انتخاب گزینه‏های موجود می‏توانیم تغییراتی در نوع پرینت گرفتن ایجاد کنیم. 
مثلن با انتخاب گزینه Plot with plot style این اجازه را به پرینت می‏هیم که نوع خطوط را با توجه به تنظیمات قسمت plot style table چاپ کند. 

قسمت Drawing orientation 
در این قسمت انتخاب می‏کنیم که نقشه ما به صورت عمودی یا افقی چاپ شود. 

قسمت Printer/plotter 
در این قسمت چاپگر مورد نظر را برای چاپ کردن انتخاب می‏کنیم. 

قسمت Paper size 
در این قسمت اندازه کاغذ مورد نظر را برای چاپ انتخاب می‏کنیم. 

قسمت plot area 
در این قسمت می‏توانیم محدوده چاپ نقشه را بر روی صفحه انتخاب کنیم. 
این قسمت دارای 4 گزینه می‏باشد. 
1- Display: هر چیزی را که در صفحه اتوکد باشد ، چاپ می‏کند. 
2- Extents: تمام چیزهایی را که ترسیم شده چاپ می‏کند. 
3- Limits: محدوده‏ای که قبلن برای نقشه تعریف شده را به عنوان محدوده چاپ در نظر می‏گیرد. 
4- Window: با انتخاب این گزینه یک دکمه به همین نام در کنار منو ظاهر می‏شود که با انتخاب آن می‏توانیم محدوده چاپ نقشه را تعیین کنیم. 

قسمت Number of copies 
تعداد دفعات چاپ یک نقشه را تعیین می‏کند. 

قسمت Plot scale 
در این قسمت مقیاس چاپ نقشه را تعیین می‏کنیم. 
با انتخاب Fit to paper نقشه ترسیمی به هر اندازه‏ای که باشد در کاغذ انتخاب شده قرار می‏گیرد. 
اگر این گزینه را انتخاب نکنید ، گزینه‏های پایین آن فعال می‏شوند که در منوی آبشاری Scale ، بر اساس نقشه ترسیمی یک مقیاس را می‏توانیم انتخاب نماییم یا با انتخاب Custom یک مقیاس به دلخواه خودمان وارد کنیم.

قسمت plot offset (origin set to printable area) 
در این قسمت می‏توانیم مقدار کناره‏های خالی کاغذ را که در طرفین وجود دارد ، تنظیم کنیم و یا با انتخاب گزینه Center the plot نقشه را در مرکز کاغذ قرار دهیم.


نوع مطلب : ترفندهای اتوکد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 3 اسفند 1392
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:41 ب.ظ

Great content. Thank you!
cialis bula fast cialis online cialis generic walgreens price for cialis generic for cialis pastillas cialis y alcoho no prescription cialis cheap buy cialis only best offers cialis use rx cialis para comprar
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:22 ق.ظ

You said it exceptionally well.
buy viagra online overnight delivery buying viagra online without prescription buy tadalafil online buy viagra online usa generic levitra where to buy viagra safely online buy without prescription online sildenafil uk online online viagra order viagra order online
شنبه 18 فروردین 1397 03:33 ق.ظ

You actually revealed it effectively.
order generic cialis online cialis mit grapefruitsaft generic cialis 20mg uk cialis 5 mg buy cialis generika 5 mg cialis coupon printable generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg schweiz prix cialis once a da achat cialis en itali
شنبه 4 فروردین 1397 02:06 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of tips!

brand cialis generic low cost cialis 20mg prix cialis once a da tarif cialis france cialis rezeptfrei sterreich viagra cialis levitra cialis 05 weblink price cialis costo in farmacia cialis cialis dosage
یکشنبه 26 شهریور 1396 08:45 ب.ظ
Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is
simply cool and i could assume you're an expert on this subject.

Well with your permission allow me to grab your feed to
keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the
rewarding work.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:34 ب.ظ
Hi, all the time i used to check website posts here in the early hours in the morning, for the
reason that i love to gain knowledge of more and more.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:32 ق.ظ
Unquestionably believe that that you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest factor to remember of.
I say to you, I certainly get irked even as people think about concerns that they
just don't realize about. You controlled to hit the nail upon the
highest as smartly as defined out the whole thing with no need side-effects , people could take a
signal. Will likely be back to get more. Thanks
جمعه 1 اردیبهشت 1396 03:13 ب.ظ
We're a group of volunteers and starting a new scheme
in our community. Your web site provided us with valuable
information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:45 ق.ظ
I'm extremely inspired with your writing skills and also with
the layout for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it
your self? Anyway keep up the excellent high quality
writing, it is rare to see a great blog like this one these days..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی